Våra tjänster

Vårt jobb är att förbättra ditt företagsekonomi och möjligheter att fortleva. Vår filosofi är att vi vill göra ditt livsom företagare så enkelt som möjligt när det kommer till bokföring ochadministration. Vi utformar tjänster utifrån dina behov och vi kan hjälpa diginom en rad olika områden. Nedan ser du ett urval av våra tjänster

 • Löpande bokföring

 • Lönehantering

 • Ekonomistyrning

 • Betalningsuppdrag

 • Skatterådgivning

 • Skattedeklarationer

 • Momsredovisning

 • Management

 • Årsredovisning

 • Bolagsbildningar

 • Bokslut